ΜΕΤΡΗΣΗ ΒΑΣΙΚΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ

Για την ανάπτυξη του ιδανικού προγράμματος ελέγχου βάρους πρέπει να ληφθεί υπόψη το ενεργειακό ισοζύγιο του κάθε ατόμου ξεχωριστά μεταξύ της προσλαμβανόμενης ενέργειας και της ενέργειας που καταναλώνεται καθημερινά.

Η ημερήσια ενεργειακή κατανάλωση υπολογίζεται μέσω της μέτρησης του Βασικού Μεταβολισμού (RMR) με τη μέθοδο της έμμεσης θερμιδομετρίας. Είναι μια εύκολη και γρήγορη μέτρηση διάρκεια 15 λεπτών όπου ο εξεταζόμενος αναπνέει σε κατάσταση ηρεμίας κανονικά μέσα από μια μάσκα.

Για τη μέτρηση χρησιμοποιείται το μηχάνημα τελευταίας τεχνολογίας Fitmate Pro.