ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Το διαιτολογικό γραφείο παρέχει τον αρτιότερο και πιο σύγχρονο  εξοπλισμό για μια άρτια και ολοκληρωμένη διατολογική
πρακτική και υποστήριξη.