ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ

Η ανάλυση σύστασης σώματος βοηθά με κατανοητό τρόπο να διατηρείται μια υγιή ισορροπία του οργανισμού. Όλα στο σώμα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο όπως το λίπος, το νερό, η άλιπη μάζα, ο μυϊκός ιστός, η οστική μάζα. Γνωρίζοντας την αναλογία του καθενός στοιχείου και καταγράφοντας τις μεταβολές ανά τακτά χρονικά διαστήματα, προσαρμόζεται η διατροφή και η άσκηση με στόχο την μακροπρόθεσμη υγεία, τον έλεγχο του βάρους και την ευεξία. Η ασφαλέστερη μέθοδος για υγιής απώλεια και διατήρησή της. Επιπλέον, μέσω μιας μόνο μέτρησης ελέγχονται και άλλες εξειδικευμένες μετρήσεις όπως η τμηματική ανάλυση, το σπλαχνικό λίπος, η μεταβολική υγεία, ο έλεγχος υδάτωσης του οργανισμού. Για τη μέτρηση χρησιμοποιείται το μηχάνημα τελευταίας τεχνολογίας Λιπομετρητής 3 συχνοτήτων Tanita MC 780.