ΩΡΑΡΙΟ

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας, το γραφείο λειτουργεί κατόπιν ραντεβού.

Monday
8.00am - 7.00pm
Lunch: 1.00pm - 2.00pm
5 h. 37 min.
to closing
Tuesday
8.00am - 10.00am
Lunch: 1.00pm - 2.00pm
20 h. 37 min.
to closing
Wednesday
1.00pm - 7.00pm
Lunch: 1.00pm - 2.00pm
5 h. 37 min.
to closing
Thursday
8.00am - 7.00pm
Lunch: 1.00pm - 2.00pm
5 h. 37 min.
to closing
Friday
8.00am - 7.00pm
Lunch: 1.00pm - 2.00pm
5 h. 37 min.
to closing
Saturday
Output
On this day we rest
5 h. 37 min.
to closing
Sunday
Output
On this day we rest
5 h. 37 min.
to closing