ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟΥ ΣΤΡΕΣ

Η άμυνα απέναντι στην καταστροφική επίθεση, που προκαλείται από τα δραστικά μόρια και ειδικά από τις ελεύθερες ρίζες, διασφαλίζεται από το σίελο, ο οποίος  περιλαμβάνει τα κύρια συστατικά του αντιοξειδωτικού φραγμού. Περιλαμβάνει ενδογενείς και εξωγενείς ουσίες που έχουν τη δική τους «αντιοξειδωτική ικανότητα» σε σχέση με το οξειδοαναγωγικό δυναμικό τους.

Η μέτρηση οξειδωτικού στρες βασίζεται στην αρχή του αποχρωματισμού ενός διαλύματος που περιλαμβάνει ιόντα σιδήρου (Fe3 +) όταν ο σίδηρος σε σύμπλεξη με κάποιο χρωμοφόρο ανάγεται σε (Fe2+) υπό την προστασία αναγωγικών ουσιών. Για τη μέτρηση χρησιμοποιείται το SAT self μέσω λήψης δείγματος σιέλου.