ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Η φιλοσοφία μας…

Εμπνευσμένη από την φιλοσοφία του Ιπποκράτη, ο οποίος  τον 4ο π.Χ. αιώνα είπε: «Φάρμακο σας, ας γίνει η τροφή σας και η τροφή σας, ας γίνει φάρμακο σας».

Επίσης, βασίζεται στις αρχές της Μεσογειακής Διατροφής με ένταξη στην καθημερινή Διαιτολογική πρακτική πιο παραδοσιακών ή/& και ξεχασμένων, θα έλεγα, τροφίμων από τις διατροφικές συνήθειες του σύγχρονου ανθρώπου.

Η φιλοσοφία μας στηρίζεται στο «παν μέτρον άριστον», με ένταξη όλων των τροφίμων στο διαιτολόγιο του διαιτώμενου χωρίς στερήσεις και απαγορεύσεις αλλά με σύνεση ανάλογα με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του κάθε ατόμου.

Εκτός, από τα παραπάνω, ένα σημαντικό κομμάτι της διαιτολογικής μας πρακτικής είναι η διατροφική εκπαίδευση και συνείδηση του διαιτώμενου με τελικό σκοπό να καταφέρει να γίνει ο διατροφολόγος του εαυτού του. Μέρος της διατροφικής μας εκπαίδευσης είναι η έκθεση, η εκμάθηση και οι εναλλακτικές παρασκευές του διαιτώμενου σε τρόφιμα που για οποιονδήποτε λόγο έχει αποκλείσει από την μέχρι τώρα διατροφή του.

Ένα απαράμιλλο στοιχείο της φιλοσοφίας μας, είναι και η ψυχολογική παρέμβαση στις ανάγκες του διαιτώμενου, τη σχέση του με το φαγητό καθώς  και η αποκατάστησή του με ορθότερο τρόπο μέσα από την διατροφική του εκπαίδευση, όπως επίσης η διαδικασία αλλαγής του σωματικού βάρους με αποδοχή του εαυτού του στη νέα κατάσταση, με γνώμονα πάντα την ψυχική και σωματική υγεία του.

Η προσέγγισή μας εστιάζει στα παρακάτω στοιχεία:

 • Εξατομίκευση 
 • Σύγχρονες και εξειδικευμένες μέθοδοι αξιολόγησης μετρήσεων
 • Αξιολόγηση των δεδομένων
 • Επιστημονική προσέγγιση
 • Τεχνικές τροποποίησης της διατροφικής συμπεριφοράς
 •  Τεχνικές ενσωμάτωσης και αύξησης της σωματικής δραστηριότητας
 • Διατροφική εκπαίδευση

Στόχοι μας:

 • Η βελτίωση της υγείας
 • Η φυσιολογική ανάπτυξη του παιδιού
 • Η αλλαγή του τρόπου ζωής του ατόμου
 • Η καλύτερη σχέση του ατόμου με το φαγητό και τον εαυτό του
 • Η διατήρηση της αλλαγής μέσα από την διατροφική του εκπαίδευση