ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Λίγα λόγια για τις υπηρεσίες μας

Η προσέγγισή μας εστιάζει στα παρακάτω στοιχεία:
• Εξατομίκευση
• Σύγχρονες και εξειδικευμένες μέθοδοι αξιολόγησης μετρήσεων
• Αξιολόγηση των δεδομένων
• Επιστημονική προσέγγιση
• Τεχνικές τροποποίησης της διατροφικής συμπεριφοράς
• Τεχνικές ενσωμάτωσης και αύξησης της σωματικής δραστηριότητας
• Διατροφική εκπαίδευση

Στόχοι μας:
• Η βελτίωση της υγείας
• Η φυσιολογική ανάπτυξη του παιδιού
• Η αλλαγή του τρόπου ζωής του ατόμου
• Η καλύτερη σχέση του ατόμου με το φαγητό και τον εαυτό του
• Η διατήρηση της αλλαγής μέσα από την διατροφική του εκπαίδευση