Ανάλυση Σύστασης Σώματος

Τι είναι η Ανάλυση Σύσταση Σώματος; Η Ανάλυση Σύσταση Σώματος βοηθά να διατηρείται μια υγιή ισορροπία στον ανθρώπινο οργανισμό. Όλα στο σώμα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο δηλαδή, το λίπος, το νερό, η άλιπη μάζα, ο μυϊκός ιστός και η οστική μάζα. Γνωρίζοντας την αναλογία του καθενός και καταγράφοντας τις μεταβολές σε τακτά χρονικά διαστήματα, προσαρμόζεται η…